Vitric

Restauracions

S’estudia l’antiguitat, l’estil i l’estat dels vitralls i es valora la feina que s’hi hagi de fer.

Si està molt malament, es canvia tot el plom i se substitueixen les peces de vidre trencades, sempre buscant el màxim de similitud amb les originals.

Es conserva tot el que es pot del vitrall original.


Restauracions diverses
Restauració dels vitralls modernistes
de l'escola Bruguera de Girona,
en col·laboració amb Miralls i vidres Solar.Restauració dels vitralls neogòtics
de l'església de Sant Vicenç de Besalú.